top of page

NA CO SE NAŠI ZÁKAZNÍCI NEJČASTĚJI PTAJÍ?

Zde naleznete seznam nejčastěji pokládaných dotazů a jejich odpovědí. Pokud zde nezískáte odpověď na Vaši otázku, kontaktujte naši zákaznickou linku na telefonním čísle 844 111 140 nebo nás kontaktujte prostřednictvím emailu klienti@livetelecom.cz.

01

Co je virtuální operátor?​Operátor, který nabízí bezdrátové hlasové a datové služby pod vlastní obchodní značkou, ale nemá vlastní infrastrukturu, tj. nejsou mu přiděleny rádiové frekvence, nemá vysílače, atd. Využívá k tomu síť elektronických komunikací či služby svého hostitelského operátora (dodavatele). Virtuální operátor má přístup k síti jiného operátora, tzv. hostitelského operátora, se kterým uzavře obchodní smlouvu. Tato smlouva zajišťuje přístup k velkoobchodním cenám, díky čemuž jsou pak ceny pro koncového uživatele zvýhodněné.

02

Je možné, aby bylo hovorné u LIVE TELECOM levnější než u jiného operátora?Ano. Společnost Telly s.r.o. vynakládá pouze nezbytné výdaje. V zájmu minimalizace nákladů společnost Telly s.r.o. nevyužívá nákladný celorepublikový marketing např. prostřednictvím televizního vysílání, pronájmu billboardů, nemá celorepublikové zastoupení poboček a síť pevných prodejen apod. Právě díky těmto ušetřeným nákladům je společnosti Telly s.r.o. schopna nabídnout atraktivní ceny.

03

Proč platím fakturu společnosti Telly s.r.o. i O2 Czech Republic a.s.?

Společnost Telly s.r.o. poskytuje veřejně dostupnou službu elektronických komunikací na síti elektronických komunikací, kterou vlastní společnost O2 Czech Republic a.s.. Telly s.r.o. poskytuje přenos elektronických dat, tedy hovorné či internet, O2 Czech Republic a.s. poskytuje infrastrukturu nutnou pro přenos těchto dat. Faktura od společnosti Telly s.r.o. je vystavena za poskytování služby hovorného na pevné lince, jejímž obsahem je zvolený měsíční paušál a účtované hovory uskutečněné nad rámec daného paušálu. Součástí vyúčtování od společnosti O2 Czech Republic a.s. je pak vedení pevné linky či užívání aparátu, tedy užívání sítě elektronických komunikací (infrastruktury).

04

Co je služba CPS (alternativní operátor na pevných sítích)?

Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora CPS (Carrier PreSelection ). Součástí služby může být poskytování telefonní linky formou zajištění přístupů účastníků technického poskytovatelele např. k veřejné telefonní síti společnosti O2 Czech Republic a.s. (LIVE pevná linka - WLR). Služba je poskytována na existujících telefonních linkách společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen O2). Účastník musí být účastníkem provozovatele O2 pro uvedenou stanici anebo zplnomocněn jednat jménem tohoto účastníka. 

05

Co je služba WLR?

 

WLR (Wholesale line rental) je služba, která umožňuje přeúčtování paušálu za nájem pevné linky od společnosti O2 Czech Republic a.s. naším prostřednictvím. Zákazník tak může využívat výhod levnějšího volání od společnosti Telly s.r.o. a současně mít hovorné, paušál i nájem za pevnou linku spojené v jednom vyúčtování. Zákazník dosáhne úspory za poplatky spojené s úhradami faktur a zároveň se tak může se svými požadavky obracet na jedno kontaktní místo. Využití služby WLR neumožňuje přeúčtování dalších služeb a poplatků poskytovaných od společnosti O2 Czech Republic a.s. Pokud například využíváte službu ADSL nebo Vám společnost O2 Czech Republic a.s. účtuje poplatek za telefonní přístroj, bude Vám i nadále od této společnosti chodit vyúčtování těchto služeb.

06

Za jaké období mi bude vyúčtováno využití služby?

 

Zúčtovacím obdobím je vždy daný měsíc, přičemž faktura za toto období je vystavena nejpozději 15. dne měsíce následujícího.

07

Co jsou to Všeobecné obchodní podmínky?

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran plynoucích ze sjednaného smluvního vztahu, tedy společnosti Telly s.r.o. jakožto poskytovatele služby a Účastníka, tedy odběratele služby. VOP jsou vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“) a ustanoveními § 1800 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Upravují například otázku ochrany osobních údajů, výpovědní podmínky, informace o službě, jejím vyúčtování, apod.

08

Co jsou služby třetích stran (9xx xxx xxx)?

 

Pokud ve svém vyúčtování objevíte tzv. služby 3.stran, jedná se o čísla se speciální tarifikací. V přehledu volaných čísel začínají číslem 9, znamená to, že jste volal na číslo, jehož cena je určována třetím subjektem, nikoliv společností Telly s.r.o. Zpravidla je tato cena účtována ve výši desítek Kč/min. Volání na takové linky může výrazným způsobem navýšit vaše vyúčtování, seznam nejčastěji volaných čísel se zvláštní tarifikaci zde.

09

Jak mohu zaplatit fakturu?

 

Pro usnadnění Vám k faktuře zasíláme předvyplněnou složenku (zvolil-li klient platbu složenkou), kde naleznete údaje o variabilním symbolu, částce, čísle bankovního účtu naší společnosti. Důležitým údajem je variabilní symbol, podle kterého Vaši platbu spárujeme s danou fakturou. Specifický symbol je pak současně Vaším zákaznickým číslem, které slouží zároveň jako doplněk identifikace platby a stejně tak ke komunikaci s naším Účastnickým centrem. Pokud se rozhodnete zaplatit příkazem z Vašeho bankovního účtu, použijte prosím identifikační údaje uvedené na složence. Pro zaplacení lze také využít našich služeb zprostředkování platebního styku. Můžete si nastavit inkaso platby z Vašeho účtu, které provádíme jednou za měsíc v období splatnosti faktury. Pokud využíváte pro domácí platby za nájem či elektřinu SIPO, můžete si tento typ úhrady sjednat i pro fakturu od Telly s.r.o..

bottom of page