Ochrana osobních údajů našich zákazníků

V návaznosti na povinnost stanovenou §11 zákona

č.101\2000 Sb., o ochraně osobních údajů poskytujeme svým klientům informace o rozsahu zpracování jejich osobních údajů, o účelu zpracování apod.