top of page
Informace o začlenění pod Telly s.r.o.

V průběhu prvního kvartálu roku 2016 dojde ke změně bankovního spojení. Věnujte prosím pozornost platebním údajům na vašem měsíčním vyúčtování telekomunikačních služeb.

Dokumenty ke stažení

​Ve formátu PDF

 

ZMĚNA IČ A OBCH. FIRMY LIVE TELECOM

 

S účinností od 1. 1. 2016 došlo k rozdělení společnosti LIVE TELECOM a.s. odštěpením na dvě společnosti, a to LIVE TELECOM s.r.o. (IČ:04669002) a LSN LIVETELECOM a.s. (IČ:27645690). Obě společnosti mají v současnosti sídlo na stejné adrese, a to Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1. Na společnost LIVE TELECOM s.r.o. přešlo jmění rozdělované společnosti zahrnující pohledávky, závazky, smluvní vztahy apod. a bude od 1. 1. 2016 nadále poskytovatelem telekomunikačních služeb.

V důsledku výše popsaného rozdělení tedy dochází ke změně obchodní firmy na LIVE TELECOM s.r.o., identifikačního čísla 04669002 a daňového identifikačního čísla CZ04669002. Prosím tedy všechny klienty a obchodní partnery, aby aktualizovali své účetní SW a jiné evidence s platností od 1. 1. 2016.

Zde odkaz na Obchodní rejstřík.

bottom of page